Diplomerad Hälsopedagog

Syfte och mål

Syftet med denna utbildning är att du ska få en bred och omfattande kunskap om hälsa, hälsa ur ett historiskt perspektiv, kulturella skillnader på hälsa, kommunikation, bemötande, friskvård, kost, fysisk och kognitiv aktivitet. Du kommer även få kunskap i samtalsmetodik och hur man anpassar sig till varje enskild individ man möter. I utbildningen ingår även praktiska moment med klienter som sedan kommer att examineras.

Efter avslutad utbildning förväntas du ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

  • Kunskap om hälsa ur ett historiskt perspektiv
  • Kunskap om hälsa och hälsorelaterade levnadsförhållanden
  • Förståelse för salutogent förhållningssätt och KASAM
  • Förståelse för pedagogiska hälsofrämjande arbetssätt
  • Kunskap om kommunikation och bemötande
  • Utvecklad förmåga att anpassa aktiviteter och planering mot olika individer
  • Ökad förståelse för frisk- och riskfaktorer när det kommer till hälsa
  • Kunskap om kost och näringslära
  • Förståelse för kulturella skillnader på hälsa
  • Verktyg för att kunna reflektera över och analysera det praktiska arbetet med klienter

 

Förkunskapskrav

För att kunna genomföra och tillgodogöra sig utbildningen krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket. Detta då all litteratur är på avancerad språklig nivå och samtliga delmoment examineras skriftligen.

Antagning, kurslitteratur och tillvägagångssätt

Efter anmälan får du ett antagningsbesked via mail. Information om aktuell kurslitteratur får du i samband med ditt antagningsbesked, kurslitteratur ingår inte i priset.

Utbildningen sker uteslutande på distans via en lärplattform, tillgång till dator, internetuppkoppling krävs samt grundläggande datakunskaper. Anvisningar gällande lärplattformen skickas i samband med antagningsbeskedet. Inloggningsuppgifter skickas en vecka innan startdatum.

Du får en handledare som följer dig genom hela din studietid. Din första uppgift och övrig information som rör utbildningen får du tillgång till på utbildningens startdatum, då även din handledare tar en första kontakt med dig. All kontakt med din handledare sker via plattformen.

Utbildningens upplägg och examination

Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket gör att du som student själv bestämmer studietakten. Utbildningen består av 12 delmoment, varav vissa är teoretiska och vissa är praktiska. De teoretiska delmomenten innebär att du läser anvisade textavsnitt ur böcker tillhörande utbildningen och skriftligt redovisar bifogade uppgifter, max 1 A4 per fråga. Svaren ska innehålla relevanta svar utifrån litteraturen såväl som egna reflektioner. I utbildningen ingår även praktiska examinationer, intervjuer, undersökningar och analyser.

De redovisade uppgifterna måste godkännas av din handledare för att du ska kunna gå vidare till nästa delmoment och uppgift. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett utbildningsbevis från oss i form av ett diplom.

För att bli godkänd krävs att du som student, genom kompletta skriftliga inlämningar, visar att du kan: redogöra för samt problematisera teorier och begrepp kopplade till utbildningens ämne, beskriva, jämföra och värdera olika förhållningssätt och arbetsmetoder samt självständigt reflektera över den yrkesroll utbildningen syftar till.

 

 

Diplomerad Hälsopedagog

-hjälp andra att uppnå en bättre hälsa

15 900.00 kr

Företag? Köp här
Kan du inte betala via Svea Ekonomi? Kontakta oss på info@expressas.se så hjälper vi dig vidare

Se även våra andra utbildningar

Yrkesutbildningar

Diplomerad Hälsopedagog

15 900.00 kr

-hjälp andra att uppnå en bättre hälsa

Kompetenshöjande utbildningar

Diplomerad Organisationskonsult

21 900.00 kr

- hjälp organisationer att förändras till det bättre

4 900.00 kr

Öka din personliga utveckling och självkännedom